ovdje možete pogledati i preuzeti dokumenta Prvog kongresa SOVCG

-PROGRAM RADA SOVCG

-STATUT SINDIKATA

-GOVOR PREDSJEDNIKA

-Rezolucija o unapredjenju zastite i zdravlja na radu u MO  i VCG

-Rezolucija o unapredjenju materijalnog i socijalnog  položaja zaposlenih u VCG

-Rezolucija o unapredjenju rješavanja stambenog pitanja  zaposlenih u VCG

Informacija o održanom I Kongresu SOVCG

Dana 10.10.2015. godine održan je Prvi kongres Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore
(SOVCG). Kongres je održan u hotelu ’’Palma’’ u Tivtu.

Kongres je bio izborni i na njemu je izabrano rukovodstvo SOVCG koje će voditi Sindikat u narednih pet godina. Za predsjednika SOVCG reizabran je potpukovnik Nenad Čobeljić a za članove Izvršnog odbora su izabrani Zdravko Kasalica Slobo Peruničić, Branislav Manjerović, Milorad Ivanović, Goran Dragišić i Veselin Pejović, u nadzorni odbor su izabrani Roćenović Vladimir, Raković Slavica i Martinović Branko a u statutarnu komisij Vlahović Ivan, Dragović Andrija i Popović Vice.

Na Kongresu su usvojene izmjena i dopuna Statuta, Program rada Sindikata u narednom petogodišnjem periodu, tri kongresne rezolucije i razmatrana aktuelna pitanja.

Na Kongresu su kao gosti, učestvovali gospodin Mihailo Volkov predstavnik Ministarstva odbrane, Fidel Gomez član Borda EUROMIL-a (Evropske organizacije vojnih udruženja i sindikata), predstavnici sindikata vojski iz okruženja (Slovenije, Srbije i Makedonije), Generalni sekretar USSCG Srđa Keković, predsjednici granskih sindikata pri USSCG, Prosvjete Zvonko Pavićević Univerziteta Vukašin Zogović, Banaka Lidija Pejović, Crnogorskog sindikata telekomunikacija Željko Burić, Sindikata radnika trgovine Vesna-Milonjić Aleksić, Sekretar sindikata Zdravsta Tatjana Perović idr.
Predstavnici Generalštaba Vojske Crne Gore nisu prisustvovali Kongresu iako su najavili svoj dolazak.