Na sjednici IO SOVCG koja je održana 08.11.2022. godine, pored tekućih pitanja, trenutnih i predstojećih aktivnosti, IO je razmatrao stanje životnog standarda zaposlenih kroz prizmu aktuelnih socio-ekonomskih kretanja u društvu, te je zaključeno da postoji potreba zaposlenih za povećanjem zarada u VCG i Ministarstvu odbrane. Od sticanja nezavisnosti Crne Gore uvedeno je samo jedno, značajnije povećanje zarada zaposlenima 2016. godine. IO je jednoglasno donio odluku da se predloži Glavnom odboru SOVCG usvajanje odluke o pokretanju pregovora sa poslodavcem o povećanju zarada za 30%.