U mogućnosti smo da Vam ponudimo odmor i liječenje u Banji „Vilina Vlas“ u Višegradu.Rehabilitacioni centar“Vilina Vlas“udaljen je 5km od centra Višegrada. Termomineralne vode Višegradske banje karakterišu se kao radonske, hidrokarbonatne i oligomineralne vode. Na površinu izbijaju sa dubine od 180m,temperature 34.8C. Ova voda usporava proces starenja, smanjuje bol i podiže opštu otpornost organizma. Koristi se kao terapija raznih rematskih, ortopedskih i posttraumackih oboljenja i stanja. Sa ovom vodom se puni zatvoreni bazen dimenzija 15x12.7m temperatute 30C* kao i biserne i hidromasažne kade.
Pored vode kao osnovnog terapijskog agensa primenjuju se elektroterapija, fototerapija, sonoterapija, magnetoterapija i kinezi.

CIJENA IZNOSI 33.50€ sa terapijama i uključenom taksom.

U cijenu uključeno:

- pun pansion (tri redovna obroka) ili dijetalna obroka prema preporuci ljekara,
- ljekarski pregled prilikom dolaska i odlaska, ljekarske kontrole.
- 3 terapije dnevno +bazen sa mineralnom vodom.

Nedeljom korisnici nemaju terapije.

Smjene počinju od 20.06-27.06: 27.06.04-07:04. 07-11.07; 11.07-18.07; 18.07-25.07, 25.07-01.08, 01.08-08.08; 08.08-15.08; 15.08-22.08

Za eventualne rezervacije obratite se predsjedniku svoje sindikalne organizacije.