Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Stavove IO SVCG u intervjuu dnevnom listu "Dan" iznosi predsjenik SOVCG Zdravko Kasalica. Intervju prenosimo integralno.

"VOS bez kontrole, sa ministrom nema dijaloga - Mišljenja smo da u VOS-u ima više lica koja su nekompetentna i nestručna, i koja svojim radom izlaze iz okvira dozvoljenog, ocijenio je Kasalica

Predsjednik Sindikata odbrane i vojske (SOVCG) Zdravko Kasalica kazao je u razgovoru za „Dan” da rad Vojno-obavještajne službe (VOS) nije transparentan i podložan kontroli, posebno u dijelu u kom se mogu znatno ugroziti privatnost i prava pripadnika Vojske Crne Gore (VCG).

– Takođe, smatramo da se apsolutno rad ove službe mora staviti pod jasnu kontrolu i preispitati dosadašnji rad i radna angažovanja pojedinaca. Mišljenja smo da u ovoj službi ima više lica koja su nekompetentna i nestručna, i koja svojim radom izlaze iz okvira dozvoljenog – izjavio je Kasalica, odgovarajući na naše pitanje kako komentariše to što je pod potpunim velom tajne rad VOS-a, a stiče se i utisak da njihove aktivnosti ne podliježu kontroli.

Kasalica je poručio da pripadnici VCG moraju biti najodaniji branioci Ustava Crne Gore, i jedan od temelja sigurnosti i građana i države.

– Da bi se to postiglo, zaposleni u vojsci moraju imati jasan zakon i pravila ali i strukturu komandovanja koja će uvijek imati u vidu njihova ljudska i građanska prava – ocijenio je Kasalica.

Odgovarajući na pitanje o saradnji sa vojnim vlastima, Kasalica kaže da je saradnja sa trenutnim vojnim vlastima loša.

– To je najjednostavniji odgovor. Svjedoci ste već godinama uporne borbe SOVCG sa poslodavcem da se problemi u ovom resoru rješavaju u socijalnom dijalogu. Nažalost, takav dijalog ne postoji jer ga aktuelni ministar (Predrag Bošković) ne doživljava kao zakonsku obavezu, već stvar lične volje i raspoloženja. U svemu tome ima potpunu poslušnost načelnika generalštaba, koji se i iz ranijeg perioda dokazivao veoma aktivno u diskriminatorskim radnjama protiv SOVCG. Bezbroj je primjera gdje su pripadnici VCG, a članovi SOVCG, uskraćeni u nizu svojih prava i pritom bezrazložno upućivani na rad u druge garnizone ili im je prekidana služba. U poslednjih par mjeseci apsolutno i ne pokušavamo uspostaviti ikakav razgovor sa pomenutima, jer je besmisleno, ali smo se obraćali svim relevantnim domaćim i međunarodnim adresama, uz podršku i pomoć USSCG i EUROMIL-a čiji smo punopravni članovi – izjavio je Kasalica.

Govoreći o broju pripadnika u VCG, Kasalica kaže da je vojska sastavljena od različitih kategorija, uslovno rečeno vojnika, raspona od vojnika po ugovoru do najodgovornijih oficira.

– SOVCG je mišljenja da brojno stanje vojske ne odgovara realnoj potrebi u dijelu vojničkog kadra, pri čemu mislimo na vojnike po ugovoru ali i jedan dio podoficira. Ono što je definitivno po nama sigurno je da je nejasna potreba za Crnu Goru velikog broja zaposlenih u Ministarstvu odbrane, i cifra od nekolike stotine zaposlenih je dovoljan pokazatelj o besmislenom i vrlo vjerovatno partijskom zapošljavanju u tom resoru – istakao je Kasalica.

Kada je u pitanju obučenost postojećeg sastava, Kasalica smatra da bi ona trebalo da bude na još većem nivou, posebno kada je u pitanju jedan od najvažnijih zadataka vojske, a to je pomoć stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija.

– Naravno, i materijalna potpora za izvršenje i obuke i zadataka iz ovog obima posla bi morala biti znatno veća – naglašava on.

Dodaje da je u prethodnih dvije godine veliki broj pripadnika VCG penzionisan i to se prevashodno odrazilo na umanjenje stručnosti i iskustva u sastavima kakvi su mornarica i vazduhoplovstvo.

– Postojeći broj lica u ovim sastavima nije adekvatan potrebama koje u narednom periodu stoje pred ovim jedinicama. Problem se dugoročno može rješavati, na primjer, selekcijom u završnim razredima osnovnih škola i stipendiranjem najboljih učenika u njihovom školovanju na srednjim školama u zemljama u okruženju ili dalje. Potrebe za oficirima se već realizuju upućivanjem studenata na vojne akademije – kaže Kasalica.

Kasalica ukazuje na paradoksalan slučaj da je u poslednje vrijeme primljen veliki broj lica u VCG, a koji nemaju ni potrebne kvalifikacije a ni obučenost ni spremnost za izvršenje zadataka.

– Neadekvatna popuna upražnjenih formacijskih mjesta će se pokazati kao ogroman problem u narednom periodu, posebno kada su u pitanju osjetljivi segmenti vojske kao što su mornarica i vazduhoplovstvo. Upravo su u ranijim mjesecima i godinama otpuštana ili penzionisana lica koja su bila i obučena i veoma osposobljena za izvršavanje složenih zadataka, a ta obučenost je značajno koštala građane, tj. uložena velika sredstva u njihovu obuku. Smatramo da je potrebno dio tih ljudi vratiti u službu – poručuje Kasalica.

Komentarišući položaj zaposlenih, Kasalica navodi da primanja nijesu zadovoljavajuća, te da je to stav Sindikata od osnivanja.

– Period od osamostaljenja Crne Gore do danas karakteriše smanjenje broja zaposlenih a povećan broj zadataka i obaveza, od kojih mnogi nose brojne opasnosti i rizik. Plate pripadnicima VCG su samo jednom povećane u prethodnih 10-ak godina, i to uz veliko zalaganje SOVCG da do toga dođe. I tada smo kao socijalni partner izigrani od poslodavca kada je u pitanju položaj civilnih lica u VCG. Tim licima je najmanje povećana plata, a veliki broj njih izvršava iste ili slične zadatke sa dosta rizika kao i vojna lica. Smatramo da se u narednom periodu mora popraviti njihov standard, ali i razmotriti uvođenje beneficiranog radnog staža u nekoj mjeri za ovu kategoriju – smatra Kasalica."

Izvor: https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=764221&datum=2020-10-19