Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Filipu Vujanoviću, predsjedniku Crne Gore

Gospodine Predsjedniče,

Evropska organizacija vojnih udruženja i sindikata (EUROMIL) je krovna organizacija koja se sastoji od 33 vojna udruženja i sindikata iz 22 zemlje. To je glavni evropski forum za saradnju profesionalnih vojnih udruženja po pitanjima od zajedničkog interesa. EUROMIL teži da obezbijedi i unaprijedi ljudska prava, osnovne slobode i socio-profesionalne interese vojnog osoblja svih činova u Evropi i promoviše koncept "Građanin u uniformi". Kao takav, vojnik ima pravo na ista prava i obaveze kao i svaki drugi građanin. EUROMIL naročito poziva na priznavanje prava pripadnika vojske - da formiraju i da se pridruže sindikatima i nezavisnim udruženjima i za njihovo uključivanje u socijalni dijalog od strane vlasti.

Gospodine Predsjedniče, u aprilu 2016. godine EUROMIL je organizovao svoju 113. sjednicu Predsjedništva u Podgorici. To je bila prva sjednica Predsjedništva EUROMIL-a održana u Crnoj Gori i prva sjednica Predsjedništva održana u regionu Balkana. Međutim, to nije bila naša prva posjeta Podgorici. U julu 2011. godine, Ministar odbrane pozvao nas je na razmatranje implementacije sindikalizma u oružanim snagama Crne Gore usljed promjene zakona 2009. godine. Nekoliko mjeseci kasnije, u septembru 2011. godine, ponovo smo došli u Podgoricu na poziv SOVCG i Unije slobodnih sindikata Crne Gore koji su organizovali, u prisustvu predstavnika vlade i osoblja odbrane, Okrugli sto za razmjenu iskustava o sindikatima i socijalnom dijalogu u oružanim snagama.

U martu 2013. godine, EUROMIL je učestvovao na još jednom okruglom stolu koji je organizovao SOVCG u Crnoj Gori o implementaciji Preporuke CM / Rec (2010) 4 Komiteta ministara Savjeta Evrope o ljudskim pravima pripadnika oružanih snaga. Jedna od glavnih tačaka diskusije tokom ovog zanimljivog događaja bila je nacrt zakona koji bi izmijenio Zakon o oružanim snagama. Poseban predmet diskusije bile su razlike u uslovima rada i statusu vojnog osoblja - vojnika po ugovoru i stalno zaposlenih profesionalnih vojnih lica, takođe i prava i položaj civilnih službenika koji rade u oružanim snagama i u određenim slučajevima vrše vojne zadatke. EUROMIL je tada istakao da je sloboda mirnog udruživanja i organizovanja u kombinaciji sa dobro definisanim nacionalnim socijalnim dijalogom osnova uspjeha za dobre odnose između političkih i vojnih predstavnika i predstavnika zaposlenih u oružanim snagama. Mi i danas vjerujemo da su ovi principi ključni činioci modernih i profesionalnih oružanih snaga.

Gospodine Predsjedniče, u međuvremenu se mnoštvo stvari promijenilo u Crnoj Gori. SOVCG je postao veoma ugledan član EUROMIL-a, a na nacionalnom nivou postao je prepoznatljiv socijalni partner i sve više i više se uključio u predstavljanje vojnog osoblja. EUROMIL je pažljivo pratio crnogorski primjer izgradnje sindikata u oružanim snagama od nule i to vidi kao dobar primjer u regionu. Nedavno, kada je EUROMIL zajedno sa OEBS-ODIHR posjetio nekoliko zemalja u regionu Balkana gdje se pravo na udruživanje vojnog osoblja i dalje odbija, Crnu Goru smo koristili kao najbolju praksu u ovoj oblasti.

Međutim, iz nedavno dobijenih informacija saznajemo da je socijalni dijalog, koji je izgrađen u posljednjih nekoliko godina, u ovom trenutku značajno narušen. Značajan primjer je odluka Ministra odbrane da ukine profesionalnu vojnu službu za trideset vojnika po ugovoru koji imaju u prosjeku godinu dana službe u oružanim snagama. Ukratko, obaviješteni smo da:
- Ministarstvo odbrane nije obavijestilo SOVCG o ovoj odluci i nije reagovalo na njihove zahtjeve da razgovaraju o ovoj situaciji
- Komandanti jedinica gdje su ti vojnici služili kao i Generalštab, izrazili su potrebu za njima i zatražili od Ministar odbrane da se potpiše novi ugovor sa njima u trajanju od tri godine
- Vojnici na koje se ovo odnosi su pokazali izuzetne rezultate tokom obuke i rada
- Prije donošenja odluke, ministar odbrane očigledno nije konsultovao Generalštab ili vojnu hijerarhiju o tome
- Na kraju, ali ne i najmanje važno, Ministarstvo odbrane je nedavno raspisalo konkurs za prijem 54 nova vojnika na službu u Vojsci, što jasno ukazuje na to da postoji potreba za vojnicima pa je stoga teško shvatiti zašto ovih već obučenih 30 vojnika moraju napustiti službu

Gospodine Predsjedniče, čini se da nekoliko pokušaja našeg crnogorskog partnera SOVCG da pokrerne dijalog o ovom problemu sa Ministrom odbrane nije bilo uspješno. Kao snažni promoteri socijalnog dijaloga bazirani na mnogim uspješnim iskustvima U Evropi, EUROMIL žali za trenutnom situacijom u Crnoj Gori. Uvjereni smo da žalbe i sudski procesi nijesu najbolji način za pronalaženje rješenja. Međutim kada jedan od partnera odbija dijalog, nema drugog izbora! Mi se međutim nadamo da dijelite naš osjećaj da ovakve situacije povrjeđuju moral i povjerenje u oružanim snagama, stvaraju atmosferu nepovjerenja između socijalnih partnera i čak podriva vojnu hijerarhiju. Ovo nijesu vrste situacija koje su potrebne ili su poželjne u modernim oružanim snagama u kojima su dobro motivisano i dobro obučeno stručno osoblje jedan od ključnih faktora za uspjeh.

Zbog toga, gospodine Predsjedniče, pozivamo Vas da istražite ovo pitanje i iskoristite svoja ovlašćenje da se ponovo uspostavi dijalog između socijalnih partnera i Ministra odbrane. EUROMIL je, naravno, uvijek voljan podijeliti svoju ekspertizu o ovim pitanjima i ostaje Vam na raspolaganju ako želite bližu saradnju u cilju daljeg razmatranja ovog pitanja.
Unaprijed Vam se zahvaljujem za pažnju na ovom pismu i radujem se Vašem odgovoru.

S poštovanjem,
Emmanuel Jacob
Predsjednik EUROMIL-a