mtelSa telekomunikacionom kompanijom M:TEL zaključen je Ugovor o pružanju usluga iz oblasti mobilne telefonije. Članovima SOVCG je omogućeno da u skladu sa dogovorenim uslovima nabave mobilne post-pejd kartice umrežene u jednu grupu, u kojoj su besplatni razgovori, gdje se po simboličnoj cijeni od 1 Euro dobija mobilni telefon ALCATEL i sa drugim mogućnostima, za koje se možete interesovati kod svojih sindikalnih povjerenika.