I SALON NAMJEŠTAJA "ZEĆANKA"
 
Sa salonom namještaja "ZEĆANKA" dogovorena je mogućnost da članovi SOVCG mogu kod istih izvršiti kupovinu namještaja od tri do dvanaest rata bez kamate, a zavisno od iznosa trgovine i visine plate člana SOVCG.
 
Salon namještaja "ZEĆANKA" se nalazi u Podgorici (D.Gorica), Golubovcima (Anovi bb), Ulcinju (Kodre bb) i Kotoru (Radanovići bb). Za sve kupce obezbijedjena je besplatna dostava na teritoriji Crne Gore, s tim što su kupci dužni da obezbijede istovaranje i unošenje namještaja. Kupci su takodje dužni da na licu mjesta dostavljaču ukazu na eventualne neispravnosti na namještaju, ili već naredni dan svom sindikalnom predstavniku.
 
Potvrde za kupovinu nanještaja se dobijaju isključivo u kancelariji SOVCG u ul."Vaka Djurovića" 55 (zgrada VMC-a) uz predhodno donošenje na uvid platnog listića člana i kopije ugovora za vojnike po ugovoru.