Na osnovu Ugovora između mesne industrije „MESOPROMET-FRANCA“ iz Bijelog Polja i SOVCG, za sve naše članove obezbijeđena je kupovina artikala iz asortimana proizvoda ove mesne industrije. Kupovina zimnice je omogućena u šest mjesečnih rata.
Članovi SOVCG trebaju da se obrate svom Predsjedniku sindikalne organizacije kako bi precizirali nabavku, a najkasnije do 13.novembra 2015.godine. Isporuka će biti realizovana u drugoj polovini novembra 2015.godine.
Sem ovoga, u narednom periodu će za članove SOVCG biti omogućena nabavka proizvoda kod ove mesne industrije tokom cijele godine uz njihove lojaliti kartice koju će članovi SOVCG dobiti tokom januara i februara 2016.godine.