U saradnji sa kompanijom M-Tel, SOVCG je pripremio novi paket povoljnosti sa zvoje članove.

                                                                 

 

INFORMACIJE ZA ČLANOVE

SINDIKATA ODBRANE I VOJSKE CG

 

TENDER RU 10
Mjesečna pretaplata je 3,50 €  (sa PDVom)
Besplatni pozivi unutar Biznet grupe sindikata vojske
Besplatni pozivi ka m:tel mobilnoj (068, 060) i fiksnoj 078 mreži;
Besplatni pozivi ka fiksnoj mreži Crnogorskog Telekoma;
Besplatni pozivi ka fiksnoj mreži Telenora CG;
Besplatne SMS poruke ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori;
Besplatni dolazni pozivi u roamingu u Srbiji (mts);
110MIN ka  mobilnim mrežama u Crnoj Gori: t-mobile i telenor (nepotrošeni resursi se prenose u naredni mjesec);
Korisnici mjesečno na raspolaganju imaju 1,5GB Interneta po maksimalnoj brzini (nakon čega se obara brzina na 128 kbps uz nastavak neograničenog i besplatnog korištenja interneta

 

  • Pravo na brojeve iz ponude imaju isključivo članovi SOVCG.

  • Parvo na ovaj paket imaju brojevi koji se već nalaze u grupi sidnikata. Svaki novi član mora dobiti novi broj

  • Dostavljanje podataka predsjedniku sindikalne organizacije se obavlja do 10-og u mjesecu

  • Novi paketi i aktivacija se vrši po dogovoru sa sindikalnim povjerenicima

  • Na ovim paketima nije moguće kupiti telefonske aparate jer dati paketi nisu u komercijalnoj upotrebi već su specijalno namijenjeni sindikatima

  • Svaki član vase organizacije ima mogućnost da umreži još 4 nova broja koja se moraju voditi na ime podnosioca zahtjeva koji je član Sindikata, tj ukupno 5 brojeva po članu sindikata

  • Račun se dostavlja na datu adresu

  • Mogućnost limitiranja potrošnje sa minimalnim iznosom od 5,00€

  • Aktivacija rominga, promjena adrese dostave računa, setovanje limita na potrošnju i ostali zahtjevi se vrše na lični zahtjev u poslovnicama MTELa širom Crne Gore

  • Za dodatne informacije se obratite Potpredsjedniku SOVCG Z.Kasalici na broj 068 069 070.